24 Tháng Chín 2018
Diễn đànDiễn đànNhịp cầu ra thế giớiNhịp cầu ra thế giới
 Chuyên mục
Chủ đề
Bài
Bài trước
 Nhịp cầu ra thế giới
Chuyên mục với những bài viết mới
Giới thiệu chung
Những vấn đề liên quan đến dịch thuật và các hoạt động trao đổi kiến thức với thế giới nhờ dịch thuật.
8093
Re: Sẵn sàng mu...
13/07/2018 1:02 SA
bởi yuzhu123
Chuyên mục với những bài viết mới
Lý luận về dịch
Cơ sở lý luận quyết định phong cách dịch thuật; “Tín” và “Đạt” nhiều khi chẳng vẹn đôi đường.
915
Re: Dịch giả Ph...
26/07/2013 11:54 SA
bởi mohsinj677
Chuyên mục với những bài viết mới
Dịch thế nào
Hãy chia sẻ những khó khăn và kinh nghiệm dịch thuật của bạn với cộng đồng
2044
Đổ MỰC IN Ở Tại...
07/09/2017 10:12 SA
bởi omyeuqua
Chuyên mục với những bài viết mới
Công cụ hỗ trợ dịch BOCOHAN
Hãy đóng góp ý xây dựng và đặt các câu hỏi liên quan đến hệ thống hỗ trợ dịch BOCOHAN
31198
Re: BOCOHAN có ...
09/06/2018 2:22 CH
bởi liaemars
Chuyên mục với những bài viết mới
Các dự án dịch thuật
Hãy đề xuất các dự án cộng đồng và đưa thông tin về dự án cá nhân để tìm người cùng làm.
627
Đổ MỰC IN Ở Tại...
07/09/2017 10:12 SA
bởi omyeuqua
Chuyên mục với những bài viết mới
Dịch về Y tế cộng đồng
Đưa kiến thức y tế thường thức đến với người nông dân đang cần giúp đỡ còn hơn xây bảy tòa bảo tháp.
1969
Tìm hiểu các tá...
17/07/2018 10:05 SA
bởi thichduthu
Chuyên mục với những bài viết mới
Tiếp cận thị trường Dịch thuật
Người dịch: Làm thế nào để tìm việc dịch thuật? Doanh nghiệp: Làm thế nào để có hợp đồng dịch? Làm thế nào để có những thị trường mới?
2022
Re: ản xuâ...
14/06/2018 2:33 CH
bởi liaemars1