09 Tháng Tư 2020
Diễn đànDiễn đànNgôn ngữ trẻNgôn ngữ trẻ
 Chuyên mục
Chủ đề
Bài
Bài trước
 Ngôn ngữ trẻ
Chuyên mục với những bài viết mới
Giới thiệu chung
Ngôn ngữ của lớp trẻ tuy hay bị mang ra đàm tiếu chế diễu trong giới bô lão kinh viện, nhưng ẩn chứa những chân lý kỳ diệu.
4967
May mũ nón giá ...
28/05/2018 1:49 CH
bởi khanhnguyennt
Chuyên mục với những bài viết mới
Các quan niệm mới về ngôn ngữ
Ngôn ngữ của lớp trẻ đôi khi phá bỏ quy tắc, nhưng ẩn tàng dáng hình ngôn ngữ của tương lai.
411
Dịch công chứng...
19/10/2017 4:47 CH
bởi vybjuty
Chuyên mục với những bài viết mới
Ngôn ngữ và tâm lý lớp trẻ
Cách sử dụng ngôn ngữ trẻ trung cũng phản ánh khát vọng của các chủ nhân tương lai của dân tộc
1326
Đọc qua sách Đọ...
17/09/2018 12:21 CH
bởi yuzhu123