23 Tháng Hai 2019
 
Diễn đànDiễn đànDọn vườn văn Vi...Dọn vườn văn Vi...Dự án sưu tầm l...Dự án sưu tầm l...Hoc giám đốc điều hành mỏ, chỉ huy nổ mìn, thợ mìn tại hà nội, hcm Hoc giám đốc điều hành mỏ, chỉ huy nổ mìn, thợ mìn tại hà nội, hcm
Trước Trước
 
Tiếp Tiếp
Bài mới
 12/03/2018 9:41 SA
 
Đào tạo Lớp Giám Đốc Quản Lý Điều Hành Mỏ VIỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ QUỐC TẾAdd: Số 4 - L4 dự án Hải Ngân - T. Thượng - Thanh Liệt - Thanh Trì - Hà Nội.Tel: 04.66754622 – 0989.168.759 ( Ms Huế)THÔNG BÁO MỞ QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH MỎCăn cứ vào Thông tư số 15/2009/TT-BCT ngày 25/06/2009 của Bộ Công Thương ban hành qui định tiêu chuẩn trình độ, năng lực của Giám Đốc Điều Hành Mỏ.Căn cứ vào nhu cầu của các Đơn vị, cá nhân có Mỏ và làm công tác quản lý Mỏ.1. Đối tượng :- Ban lãnh đạo, chủ Doanh nghiệp, Trưởng – Phó bộ phận phụ trách trong lĩnh vực khai thác, quản lý Mỏ;- Các Giám đốc, Phó Giám đốc đang điều hành Mỏ;- Các cán bộ đang làm hoặc chuẩn bị được bổ nhiệm làm công tác Quản lý điều hành Mỏ;- Các chuyên viên kinh tế, Kỹ thuật viên ngành khai thác mỏ, ngành địa chất khoáng sản, ngành Sản xuất VLXD;- Tất cả các tổ chức và cá nhân có nhu cầu.2. Nội dung : Gồm 5 phần+ Kỹ thuật khoan nổ mìn;+ Công nghệ khai thác Mỏ (Lộ thiên + Hầm lò);+ Khai thác các Mỏ vật liệu xây dựng (đá, sét, cát,…)+ Kỹ thuật an toàn và môi trường Mỏ;+ Cơ sở kinh tế và Quản trị Doanh nghiệp Mỏ;3. Học phí: 6.000.000 đồng/học viên/khoá (Bao gồm tài liệu, phương tiện phục vụ giảng dạy, Thù lao giảng viên, chứng chỉ cuối khóaĐĂNG KÝ HỌC TẠI: Phòng Tuyển sinh & đào tạo – Viện Phát Triển Kinh Tế Quốc Tế.Địa chỉ : Số 4 - L4 dự án Hải Ngân - T. Thượng - Thanh Liệt - Thanh Trì - Hà Nội.Điện thoại : 0246.675.4622Fax: 0243.685.7055Di động: 0989.168.759 (Ms Huế)Email:[email protected]ÁC KHÓA HỌC THAM KHẢO:1. Nghiệp vụ đấu thầu 2. Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình3. Giám đốc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình4. Giám sát thi công xdct cấp chứng nhận 3 lĩnh vực ( Xây dựng dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; giao thông; thủy lợi – thủy điện)5. Bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng ( Kỹ sư định giá)6. Bồi dưỡng nghiệp vụ chỉ huy trưởng công trình xây dựng7. Đào tạo về môi giới, định giá, quản lý điều hành bất động sản8. Chứng nhận an toàn lao động9. Lập dự toán và đo bóc khối lượng công trình.
Trước Trước
 
Tiếp Tiếp
Diễn đànDiễn đànDọn vườn văn Vi...Dọn vườn văn Vi...Dự án sưu tầm l...Dự án sưu tầm l...Hoc giám đốc điều hành mỏ, chỉ huy nổ mìn, thợ mìn tại hà nội, hcm Hoc giám đốc điều hành mỏ, chỉ huy nổ mìn, thợ mìn tại hà nội, hcm