31 Tháng Ba 2020
 
Diễn đànDiễn đànNghệ thuật và k...Nghệ thuật và k...Các thể loại vă...Các thể loại vă...Tin chuyên mụcTin chuyên mục
Vô hiệu hóa 
Trước
 
Tiếp
 Vô hiệu hóa
Bài mới
 09/07/2009 1:43 SA
 

+ Nội dung chuyên mục

    Tại sao không thể có hệ thống hướng dẫn thường thức về các thể loại văn viết và cách thức để viết chúng một cách rõ ràng và giản đơn. Có những thể thơ nào và những kỹ thuật gieo vần cơ bản nào? Mỗi thể loại văn thơ lại có những mẫu mực thế nào và có thể rèn luyện để viết chúng ra sao? Nếu phải tìm đến các sách chuyên khảo, người đọc sẽ phải ù tai hoa mắt đọc hàng chục trang ông Ốp định nghĩa thế này, ông Ép định nghĩa thế kia. Để rồi lại phải đọc những tuyên bố xanh rờn “Thơ không có định nghĩa”. Và lại phải đọc những “định nghĩa” tạm thời nhang nhác như lời mô tả của thầy bói mù sờ voi.

    Chuyên mục “Các thể loại văn” là để giới thiệu chính xác về các thể loại văn thơ và từng bước để mọi người đều có thể bắt đầu viết được tiểu phẩm với thể loại đó. Chuyên mục cũng sẽ phân tích các áng văn mẫu trong mỗi thể loại để mọi người cùng thưởng thức. Không phải ai cũng sẽ trở thành nhà văn, nhà thơ. Tuy nhiên, hiểu biết là cơ sở của các thú thưởng thức tao nhã như chữ nghĩa, hội họa và âm nhạc. Không cần phải đợi về hưu mới xướng họa, chúng ta đến đây để học, thưởng thức, để sống và làm việc nhiều hơn.

      Nhiều người đến khi già mới tự phát lộ năng khiếu nghệ thuật. Đó là vì họ không có cơ hội tiếp xúc với các kiến thức cần thiết. Nếu mọi người đều có cơ hội đó, biết đâu “Thế giới chữ” sẽ có các tài năng cho đời. Và cũng biết đâu sẽ có nhiều “nhà” sẽ tỉnh ngộ đi làm những việc có ích hơn cho con người.

+ Điều phối viên

    Chuyên mục  đang cần tuyển các điều phối viên tình nguyên. Các thành viên có nhiệt tình, xin gửi E-mail về [email protected] với chủ đề “Tình nguyện làm điều phối viên cho chuyên mục CÁC THỂ LOẠI VĂN” gồm các thông tin: Tên, tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp, chức vụ, chuyên môn, các lĩnh vực quan tâm, e-mail.


THẾ GIỚI CHỮ
Vô hiệu hóa 
Trước
 
Tiếp
 Vô hiệu hóa
Diễn đànDiễn đànNghệ thuật và k...Nghệ thuật và k...Các thể loại vă...Các thể loại vă...Tin chuyên mụcTin chuyên mục