25 Tháng Hai 2020
 
Diễn đànDiễn đànNghệ thuật và k...Nghệ thuật và k...Biển nguồn chữ ...Biển nguồn chữ ...Tin chuyên mụcTin chuyên mục
Vô hiệu hóa 
Trước
 
Tiếp
 Vô hiệu hóa
Bài mới
 09/07/2009 1:47 SA
 

+ Nội dung chuyên mục

    “Diệu vợi” là “kỳ diệu” hay “vời vợi”. “O bế” là “o ép” hay “bế bồng”. “Chế tài” là “tạo điều kiện”, “tài trợ” hay “áp chế”, “tài giảm”. Có nhiều chữ dùng sai hàng ngày đến mất cả phương hướng, tranh cãi cũng chẳng biết dựa vào đâu vì đến sách, văn bản chính thức cũng sai vì cũng cùng “cá mè một lứa” viết ra.

    Ở Trung quốc có “Từ Hải” (Biển chữ) và “Từ Nguyên” (Nguồn chữ) có thể tìm nghĩa của các chữ và gốc sâu xa của chúng. Có lẽ ở ta còn lâu nhà nước mới rảng rang để nghĩ đến việc này, cũng còn lâu các học giả mới đủ tự tin và dũng khí. Vậy thì cộng đồng “Thế giới chữ” ta làm được gì trước thì cứ làm, còn thì bàn trước để chuẩn bị cho một ngày mai.  

+ Điều phối viên

    Chuyên mục  đang cần tuyển các điều phối viên tình nguyên. Các thành viên có nhiệt tình, xin gửi E-mail về [email protected] với chủ đề “Tình nguyện làm điều phối viên cho chuyên mục BIỂN NGUỒN CHỮ NGHĨA” gồm các thông tin: Tên, tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp, chức vụ, chuyên môn, các lĩnh vực quan tâm, e-mail.


THẾ GIỚI CHỮ
Vô hiệu hóa 
Trước
 
Tiếp
 Vô hiệu hóa
Diễn đànDiễn đànNghệ thuật và k...Nghệ thuật và k...Biển nguồn chữ ...Biển nguồn chữ ...Tin chuyên mụcTin chuyên mục