08 Tháng Mười Hai 2019
 
Diễn đànDiễn đànCông nghệ thông...Công nghệ thông...Giới thiệu chun...Giới thiệu chun...Giới thiệuGiới thiệu
Vô hiệu hóa 
Trước
 
Tiếp
 Vô hiệu hóa
Bài mới
 09/07/2009 1:48 SA
 

    Có những nhà ngôn ngữ lo sợ CNTT sẽ máy móc hóa ngôn ngữ. Có những những dịch giả lo máy dịch sẽ giết chết nghệ thuật dịch. Dù muốn dù không kỹ nghệ ra đời cũng thay đổi cách sống và làm việc của chúng ta, nhưng không vì thế mà những nghệ nhân thủ công không còn được trân trọng.

    Dù sao ngày nay đồ ăn thức mặc của con người cũng được sản xuất đại trà bằng máy móc nhiều hơn. Có lẽ, ngoảnh mặt với công nghệ, ôm hoài niệm quá khứ cũng là những thái độ không thức thời như một thời cha ông ta hoài công giữ “răng đen búi tó” như quốc hồn quốc túy để bỏ lỡ cơ hội canh tân đất nước.


THẾ GIỚI CHỮ
Vô hiệu hóa 
Trước
 
Tiếp
 Vô hiệu hóa
Diễn đànDiễn đànCông nghệ thông...Công nghệ thông...Giới thiệu chun...Giới thiệu chun...Giới thiệuGiới thiệu