21 Tháng Giêng 2020
 
Diễn đànDiễn đànCông nghệ thông...Công nghệ thông...Các công nghệ m...Các công nghệ m...Tin chuyên mụcTin chuyên mục
Vô hiệu hóa 
Trước
 
Tiếp
 Vô hiệu hóa
Bài mới
 09/07/2009 1:49 SA
 

+ Nội dung chuyên mục

    Chuyên mục “Công nghệ mới” là để sưu tầm, giới thiệu và thảo luận về các công nghệ xử lý ngôn ngữ, các thuật toán mới (kể cả văn bản và tiếng nói) và các công nghệ hỗ trợ như tính toán hiệu năng cao, cơ sở dữ liệu phân bố, các giải pháp mạng và thiết bị ngoại vi,….

    Các lý thuyết bao giờ cũng phát triển từ mức độ mô tả sang mức độ thống kê để tìm ra các các quy luật empirical, trên cơ sở đó mới có các lý thuyết hiện tượng luận (phenomenological) và các hình thức luận. Trong ngôn ngữ học Việt nam có một khoảng cách không liên tục, giữa các lý thuyết còn ở mức mô tả hoặc là các hình thức luận mà thiếu các quy luật thực nghiệm và mô hình hiện tượng luận. Chuyên mục này cũng là nơi trao đổi các ý tưởng ứng dụng công nghệ thông tin để nghiên cứu các quy luật emprical và tiến tới các mô hình ngôn ngữ. 

+ Điều phối viên

    Chuyên mục  đang cần tuyển các điều phối viên tình nguyên. Các thành viên có nhiệt tình, xin gửi E-mail về [email protected] với chủ đề “Tình nguyện làm điều phối viên cho chuyên mục CÁC CÔNG NGHỆ MỚI” gồm các thông tin: Tên, tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp, chức vụ, chuyên môn, các lĩnh vực quan tâm, e-mail.


THẾ GIỚI CHỮ
Vô hiệu hóa 
Trước
 
Tiếp
 Vô hiệu hóa
Diễn đànDiễn đànCông nghệ thông...Công nghệ thông...Các công nghệ m...Các công nghệ m...Tin chuyên mụcTin chuyên mục