01 Tháng Sáu 2020
 
Diễn đànDiễn đànNhịp cầu ra thế...Nhịp cầu ra thế...Giới thiệu chun...Giới thiệu chun...Giới thiệuGiới thiệu
Vô hiệu hóa 
Trước
 
Tiếp
 Vô hiệu hóa
Bài mới
 08/07/2009 9:56 CH
 
 Được sửa bở thegioichu  vào 15/08/2009 11:55:11 SA

      Dịch thuật chính là nhịp cầu ra thế giới và đưa bạn bè đến với chúng ta của Thế giới chữ. Đây là không gian cho tất cả những vấn đề lý luận và thực hành liên quan đến dịch thuật. Bên cạnh việc trao đổi học thuật và kinh nghiệm về dịch thuật, không gian “NHỊP CẦU RA THẾ GIỚI” còn là chỗ cho các hoạt động dịch thuật cụ thể. Hệ thống hỗ trợ biên dịch BOCOHAN là công cụ có ích phục vụ việc phiên dịch. Trong tháng 8/2009, Thế giới chữ sẽ bắt đầu có công cụ quản lý dự án dịch trực tuyến chủ yếu cho các dự án dịch phục vụ lợi ích cộng đồng và các dự án cá nhân.

      Hiện nay, VIEGRID JSC tài trợ và khuyến khích các dự  án dịch phục vụ cộng đồng trong các lĩnh vực Y-Sinh-Hóa-Dược, Luật-Ngoại giao-Chính trị-Hành chính, Kinh tế-Tài chính-Kế  hoạch, Công nghệ Thông tin và Truyền Thông, Toán, Vật lý, Nông nghiệp, Môi trường,… Đặc biệt, dự án dịch về y tế cộng đồng từ trang Web của NIAMS, sẽ cung cấp các kiến thức y tế thường thức để chăm lo sức khỏe cho cộng đồng. Trong tương lai, Thế giới chữ hy vọng sẽ có nhiều dự án dịch, khai thác các nguồn tài nguyên nội dung thông tin trên thế giới phục vụ cho cộng đồng Việt nam và đưa văn hóa Việt nam ra thế giới.


THẾ GIỚI CHỮ
Vô hiệu hóa 
Trước
 
Tiếp
 Vô hiệu hóa
Diễn đànDiễn đànNhịp cầu ra thế...Nhịp cầu ra thế...Giới thiệu chun...Giới thiệu chun...Giới thiệuGiới thiệu