04 Tháng Sáu 2020
 
Diễn đànDiễn đànCông nghệ thông...Công nghệ thông...Các lý thuyết v...Các lý thuyết v...Tin chuyên mụcTin chuyên mục
Vô hiệu hóa 
Trước
 
Tiếp
 Vô hiệu hóa
Bài mới
 09/07/2009 1:53 SA
 

+ Nội dung chuyên mục

    Chuyên mục “Các lý thuyết về ngôn ngữ và  CNTT” nhằm giới thiệu các xu hướng phát triển mới của ngôn ngữ học hiện đại nhằm giúp các chuyên gia CNTT có thể nắm được các khái niệm và xu hướng phát triển của ngôn ngữ học.

    Các chuyên gia CNTT cũng có thể đặt các câu hỏi  “ngoại đạo” có cách nhìn mới cho các vấn  đề về lý thuyết của ngôn ngữ học theo nguyên tắc “Không có câu hỏi nào ngu dốt”. 

+ Điều phối viên

    Chuyên mục  đang cần tuyển các điều phối viên tình nguyên. Các thành viên có nhiệt tình, xin gửi E-mail về [email protected] với chủ đề “Tình nguyện làm điều phối viên cho chuyên mục CÁC LÝ THUYẾT VỀ NGÔN NGỮ VÀ CNTT” gồm các thông tin: Tên, tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp, chức vụ, chuyên môn, các lĩnh vực quan tâm, e-mail.


THẾ GIỚI CHỮ
Vô hiệu hóa 
Trước
 
Tiếp
 Vô hiệu hóa
Diễn đànDiễn đànCông nghệ thông...Công nghệ thông...Các lý thuyết v...Các lý thuyết v...Tin chuyên mụcTin chuyên mục