24 Tháng Hai 2020
 
Diễn đànDiễn đànCông nghệ thông...Công nghệ thông...Những vấn đề xử...Những vấn đề xử...Tin chuyên mụcTin chuyên mục
Vô hiệu hóa 
Trước
 
Tiếp
 Vô hiệu hóa
Bài mới
 09/07/2009 2:03 SA
 

+ Nội dung chuyên mục

     Cách đây mười năm, số chuyên gia quan tâm đến vấn  đề xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) đếm chưa hết mười đầu ngón tay. Trong một hội nghị về CNTT tại Hà nội năm 2008 số các bài báo cáo đã nhiều đến nỗi phải chia thành các session nhỏ. Hiện nay, cộng đồng các chuyên gia CNTT về xử lý ngôn ngữ đã rất hùng mạnh và có cả một đề tài quốc gia để nghiên cứu nhiều năm. Tại Việt nam, công nghiệp nội dung số đã bắt đầu phát triển bùng nổ, yêu cầu đặt ra cho xử lý ngôn ngữ rất cấp bách. Tuy nhiên, ảnh hưởng của các hoạt động trong lĩnh vực này còn rất khiêm tốn. Nhiều người cho rằng đầu tư và hiệu quả đầu tư nghiên cứu phát triển còn hạn chế. Tuy nhiên, cũng như bài toán “quả trứng và con gà”, dường như có một mối liên hệ ràng buộc giữa đầu tư và kết quả nghiên cứu.

    Có  lẽ, nghiên cứu xử lý ngôn ngữ tự nhiên phải chọn lựa để hoặc nghiên cứu cơ bản sâu sắc hơn là các thí nghiệm về công nghệ quá giản dị chỉ vừa để hiểu các khái niệm hoặc đi sâu vào phát triển sản phẩm, giải quyết các vấn đề thực tiễn để đi vào các hướng nghiên cứu thực sự cơ bản, mũi nhọn của thời đại.

   Chuyên mục “Những vấn đề xử lý ngôn ngữ” là nơi tụ hội cho các chuyên gia xử lý ngôn ngữ để phối hợp các hoạt động đơn lẻ thành một sức mạnh cộng đồng để làm được một cái gì đó đáng kể cho xã hội. 

+ Điều phối viên

    Chuyên mục  đang cần tuyển các điều phối viên tình nguyên. Các thành viên có nhiệt tình, xin gửi E-mail về [email protected] với chủ đề “Tình nguyện làm điều phối viên cho chuyên mục NHỮNG VẤN ĐỀ XỬ LÝ NGÔN NGỮ” gồm các thông tin: Tên, tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp, chức vụ, chuyên môn, các lĩnh vực quan tâm, e-mail.


THẾ GIỚI CHỮ
Vô hiệu hóa 
Trước
 
Tiếp
 Vô hiệu hóa
Diễn đànDiễn đànCông nghệ thông...Công nghệ thông...Những vấn đề xử...Những vấn đề xử...Tin chuyên mụcTin chuyên mục