22 Tháng Mười Một 2019
 
Diễn đànDiễn đànNgôn ngữ trẻNgôn ngữ trẻCác quan niệm m...Các quan niệm m...Tin chuyên mụcTin chuyên mục
Vô hiệu hóa 
Trước
 
Tiếp
 Vô hiệu hóa
Bài mới
 09/07/2009 3:29 SA
 

+ Nội dung chuyên mục

    Bạn quan niệm thế nào về các cách nói lóng của dùng từ không theo quy tắc lớp trẻ? Bạn thấy việc dùng các tục ngữ …. à quên, các câu tục tĩu  có ý nghĩa thế nào? Việc nói đệm và pha các từ ngoại liệu có nên tránh hay nên khuyến khích.

    Chuyên mục “Các quan niệm mới về ngôn ngữ” là để bàn về các phong cách sử dụng ngôn ngữ của lớp trẻ cũng như các quan niệm về vấn đề này của các thành viên “Thế giới chữ”. Người trẻ có thể trình bày quan niệm của mình, người lớn tuổi có thể hiểu thêm những quan niệm mới để thế giới này mãi mãi trẻ trung. 

+ Điều phối viên

    Chuyên mục  đang cần tuyển các điều phối viên tình nguyên. Các thành viên có nhiệt tình, xin gửi E-mail về [email protected] với chủ đề “Tình nguyện làm điều phối viên cho chuyên mục CÁC QUAN NIỆM MỚI VỀ NGÔN NGỮ” gồm các thông tin: Tên, tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp, chức vụ, chuyên môn, các lĩnh vực quan tâm, e-mail.


THẾ GIỚI CHỮ
Vô hiệu hóa 
Trước
 
Tiếp
 Vô hiệu hóa
Diễn đànDiễn đànNgôn ngữ trẻNgôn ngữ trẻCác quan niệm m...Các quan niệm m...Tin chuyên mụcTin chuyên mục