19 Tháng Giêng 2020
 
Diễn đànDiễn đànNhịp cầu ra thế...Nhịp cầu ra thế...Lý luận về dịchLý luận về dịchTin chuyên mụcTin chuyên mục
Vô hiệu hóa 
Trước
 
Tiếp
 Vô hiệu hóa
Bài mới
 09/07/2009 12:24 SA
 
 Được sửa bở aiviet  vào 31/07/2009 4:20:18 CH

+Nội dung chuyên mục:

    Hai tiêu chí cao nhất về dịch thuật là “Tín”  và “Đạt”. Tuy nhiên, trong thực tiễn dịch thuật có rất nhiều trường hợp không thể bảo  đảm được cả hai tiêu chí. Khi đó thường nảy ra tranh luận giữa hai trường phái phong cách. Trường phái trọng “Đạt” chủ trương ưu tiên tạo sự hài hòa của văn bản dịch dựa trên bản sắc ngôn ngữ dân tộc và tạo ra các văn bản dễ hiểu cho độc giả. Tuy nhiên, đây cũng là nơi ẩn náu cho những bệnh dịch bừa, dịch bịa, dịch ẩu hay những bất cập về ngôn ngữ. Trường phái trọng “Tín” ưu tiên bản sắc và ý tưởng gốc của tác giả, coi trọng việc đưa những hình thức biểu đạt trên thế giới vào Việt nam. Tuy vậy, trường phái này có thể mang lại những văn bản máy móc và khó hiểu.

    Mặt khác, các cơ sở lý luận về dịch thuật cũng cần được nghiên cứu và thảo luận để tạo ra một văn hóa dịch lành mạnh và chất lượng dịch ngày một cao.

+Các điều phối viên:

    Chuyên mục đang tìm các điều phối viên tình nguyện. Các thành viên có nhiệt tình, xin gửi E-mail về [email protected] với chủ đề “Tình nguyện làm điều phối viên cho chuyên mục LÝ LUẬN VỀ DỊCH THUẬT” gồm các thông tin: Tên, tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp, chức vụ, học vị, các lĩnh vực quan tâm, e-mail.


THẾ GIỚI CHỮ
Vô hiệu hóa 
Trước
 
Tiếp
 Vô hiệu hóa
Diễn đànDiễn đànNhịp cầu ra thế...Nhịp cầu ra thế...Lý luận về dịchLý luận về dịchTin chuyên mụcTin chuyên mục