24 Tháng Hai 2020
 
Diễn đànDiễn đànSuy nghĩ và thả...Suy nghĩ và thả...Nghi hoặc về ch...Nghi hoặc về ch...Tin chuyên mụcTin chuyên mục
Vô hiệu hóa 
Trước
 
Tiếp
 Vô hiệu hóa
Bài mới
 09/07/2009 3:38 SA
 

+ Nội dung chuyên mục

    Thế  giới chữ nghĩa mênh mông bát ngát biết đâu là  bờ bến. Những điều nhiều người cho rằng chắc chắn đúng có khi lại sai. Nhiều cái mình nghĩ  rằng sai, người ta lại cho rằng đúng. Người xưa đã nói “Đọc sách mà tin mười phần ở sách, chẳng thà đừng đọc sách”. Nhà Phật cũng có thuyết phá chấp, chủ trương đừng cố chấp tin ở điều gì để khai ngộ. Nghi hoặc là bắt đầu của suy nghĩ .

    Chuyên mục “Nghi hoặc về chữ nghĩa” để thảo luận những nghi hoặc về những chữ “loạng choạng” và những nghĩa “lờ mờ” hoặc những điều xưa nay chúng ta quen coi là đúng tuyệt đối những biết đâu sai và những nghi án sai biết đâu là đúng. 

+ Điều phối viên

Chuyên mục  đang cần tuyển các điều phối viên tình nguyên. Các thành viên có nhiệt tình, xin gửi E-mail về [email protected] với chủ đề “Tình nguyện làm điều phối viên cho chuyên mục NGHI HOẶC VỀ CHỮ NGHĨA” gồm các thông tin: Tên, tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp, chức vụ, chuyên môn, các lĩnh vực quan tâm, e-mail.


THẾ GIỚI CHỮ
Vô hiệu hóa 
Trước
 
Tiếp
 Vô hiệu hóa
Diễn đànDiễn đànSuy nghĩ và thả...Suy nghĩ và thả...Nghi hoặc về ch...Nghi hoặc về ch...Tin chuyên mụcTin chuyên mục