15 Tháng Mười Một 2019
 
Diễn đànDiễn đànVui vui vuiVui vui vuiNói láo chơiNói láo chơiTin chuyên mụcTin chuyên mục
Vô hiệu hóa 
Trước
 
Tiếp
 Vô hiệu hóa
Bài mới
 09/07/2009 3:48 SA
 

+ Nội dung chuyên mục   

    Chuyên mục “Nói láo chơi” là nơi đăng tải những hư cấu huyền hoặc sáng tạo và là  nơi trổ tài bịa chuyện của những ông Trạng thời nay.

    “Nói láo chơi” không phải là nói dối lừa người mà là một triết lý sống. Chúng ta không phải là những vị linh mục chê trách Andersen sáng tác chuyện cổ tích mang lại những niềm vui cho loài người. “Nói láo chơi” cũng triết lý của văn sĩ họ Bồ, mượn ma kể chuyện người, nói láo chơi mà rõ ràng là chuyện thực. Ma quỷ đấy sao lại toàn thấy thương người, cứu người trong một thế giới đầy rẫy những chuyện người bức hại người. Đáng thương thay cũng khốn nạn thay.

+ Điều phối viên

    Chuyên mục  đang cần tuyển các điều phối viên tình nguyên. Các thành viên có nhiệt tình, xin gửi E-mail về [email protected] với chủ đề “Tình nguyện làm điều phối viên cho chuyên mục NÓI LÁO CHƠI” gồm các thông tin: Tên, tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp, chức vụ, chuyên môn, các lĩnh vực quan tâm, e-mail.


THẾ GIỚI CHỮ
Vô hiệu hóa 
Trước
 
Tiếp
 Vô hiệu hóa
Diễn đànDiễn đànVui vui vuiVui vui vuiNói láo chơiNói láo chơiTin chuyên mụcTin chuyên mục