21 Tháng Giêng 2020
 
Diễn đànDiễn đànTháp BABELTháp BABELGiới thiệu chun...Giới thiệu chun...Giới thiệuGiới thiệu
Vô hiệu hóa 
Trước
 
Tiếp
 Vô hiệu hóa
Bài mới
 09/07/2009 3:57 SA
 

    Hiện nay “Thế giới chữ” mới chỉ có tiếng Việt và tiếng Anh do kiến thức hạn chế của những người khởi xướng. Hy vọng rằng “Thế giới chữ” sẽ không ngừng mở rộng và đến một ngày nhờ Công nghệ thông tin “Thế giới chữ” sẽ có một công cụ giao lưu xuyên ngôn ngữ.

    Không gian “Tháp Babel” là nơi các thành viên có  thể tìm các bạn bè nói chuyện bằng bất cứ  thứ tiếng nào. Hy vọng, với kiến thức đa ngôn ngữ của Diễn đàn, ước mơ của chúng ta về một công cụ Chat xuyên ngôn ngữ sẽ sớm thành sự thật.


THẾ GIỚI CHỮ
Vô hiệu hóa 
Trước
 
Tiếp
 Vô hiệu hóa
Diễn đànDiễn đànTháp BABELTháp BABELGiới thiệu chun...Giới thiệu chun...Giới thiệuGiới thiệu