18 Tháng Mười Một 2019
 
Diễn đànDiễn đànTháp BABELTháp BABELDự án chat xuyê...Dự án chat xuyê...Tin chuyên mụcTin chuyên mục
Vô hiệu hóa 
Trước
 
Tiếp
 Vô hiệu hóa
Bài mới
 09/07/2009 4:02 SA
 
 Được sửa bở thegioichu  vào 05/10/2009 9:57:51 SA

+ Nội dung chuyên mục

Nếu như có một công cụ chat bằng “siêu ngôn ngữ” để người sử dụng có thể chọn bất cứ ngôn ngữ nào họ muốn và giao lưu với những người sử dụng ngôn ngữ khác. Có lẽ, ý tưởng này là khả thi và có thể làm ngay. Các công cụ chat đều đã rất thông thường có thể tìm mã nguồn mở. Các cổng giao lưu cộng đồng cũng có sẵn. Chỉ cần có các động cơ dịch và hệ thống hỗ trợ dịch như BOCOHAN là có thể xây dựng một công cụ giao lưu xuyên ngôn ngữ như thế.

+ Điều phối viên

Chuyên mục đang cần tuyển các điều phối viên tình nguyện. Các thành viên có nhiệt tình, xin gửi E-mail về [email protected] với chủ đề “Tình nguyện làm điều phối viên cho chuyên mục DỰ ÁN CHAT XUYÊN NGÔN NGỮ” gồm các thông tin: Tên, tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp, chức vụ, chuyên môn, các lĩnh vực quan tâm, e-mail.


THẾ GIỚI CHỮ
Vô hiệu hóa 
Trước
 
Tiếp
 Vô hiệu hóa
Diễn đànDiễn đànTháp BABELTháp BABELDự án chat xuyê...Dự án chat xuyê...Tin chuyên mụcTin chuyên mục