22 Tháng Chín 2019
 
Diễn đànDiễn đànTháp BABELTháp BABELDự án chat xuyê...Dự án chat xuyê...Chat xuyên ngôn ngữChat xuyên ngôn ngữ
Trước Trước
 
Tiếp Tiếp
Bài mới
 18/01/2016 9:28 SA
 
 Được sửa bở tommypro  vào 18/01/2016 9:34:42 SA
How are you ? How do you do ?
Trước Trước
 
Tiếp Tiếp
Diễn đànDiễn đànTháp BABELTháp BABELDự án chat xuyê...Dự án chat xuyê...Chat xuyên ngôn ngữChat xuyên ngôn ngữ