22 Tháng Giêng 2020
 
Diễn đànDiễn đànThông tin chungThông tin chungTin diễn đànTin diễn đànCấu trúc và phương thức hoạt động của diễn đànCấu trúc và phương thức hoạt động của diễn đàn
Vô hiệu hóa 
Trước
 
Tiếp
 Vô hiệu hóa
Bài mới
 08/07/2009 9:51 CH
 

Diễn đàn là nơi có nhiều không gian cho các loại hoạt động khác nhau. Trong mỗi không gian lại có nhiều chuyên mục được điều hành bởi các điều phối viên tự nguyện. Các điều phối viên có trách nhiệm giữ gìn và phát triển chuyên mục bằng các ý tưởng sáng tạo của mình. Các điều phối viên sẽ điều phối chuyên mục thông qua các bản tin đăng trong “Tin chuyên mục” và có trách nhiệm viết các bài chuyên môn với tư cách thành viên trụ cột.

     Mỗi chuyên mục sẽ gồm nhiều chủ đề (thread) và các bài viết trong chủ đề. Mỗi thành viên đều có quyền mở các chủ đề mới và viết bài cho các chủ đề đã có. Để thảo luận tập trung, các thành viên được khuyến cáo tìm các chủ đề cũ  để viết bài liên quan, trước khi mở chủ đề mới để tránh trùng lặp hay dàn trải gây khó khăn cho người theo dõi và tìm kiếm thông tin.

       Trước mắt các không gian và chuyên mục do Quản trị Diễn đàn tạo ra cùng với giới thiệu nội dung ngắn gọn. Các thành viên đều có thể đề xuất nội dung và tình nguyện làm điều phối viên cho các không gian và chuyên mục mới. Một không gian mới phải có ít nhất 2 chuyên mục với nội dung rõ ràng và ít nhất một điều phối viên cho mỗi chuyên mục.

     Trước mắt, các chuyên mục đã có, có thể  bắt đầu mà chưa cần có điều phối viên. Các thành viên sẽ thảo luận một thời gian để quyết định tình nguyện làm điều phối viên cho chuyên mục. Ban Quản trị Diễn đàn sẽ tạm thời làm điều phối viên cho đến khi có điều phối viên mới.


THẾ GIỚI CHỮ
Vô hiệu hóa 
Trước
 
Tiếp
 Vô hiệu hóa
Diễn đànDiễn đànThông tin chungThông tin chungTin diễn đànTin diễn đànCấu trúc và phương thức hoạt động của diễn đànCấu trúc và phương thức hoạt động của diễn đàn