20 Tháng Giêng 2020
 
Diễn đànDiễn đànThông tin chungThông tin chungTin diễn đànTin diễn đànNội dung hoạt động và khế ước của diễn đànNội dung hoạt động và khế ước của diễn đàn
Vô hiệu hóa 
Trước
 
Tiếp
 Vô hiệu hóa
Bài mới
 08/07/2009 9:54 CH
 

     Diễn đàn Thế giới chữ là nơi gặp gỡ của tất cả những người có tri thức, yêu chữ nghĩa, mong muốn giữ gìn tiếng mẹ đẻ và dùng các ngôn ngữ để đi ra thế giới.

     Mục tiêu của Diễn đàn là xây dựng một cộng đồng cùng chung sức xây dựng các tài nguyên, tiện ích cho ngôn ngữ, để việc sử dụng ngôn ngữ ngày càng tiện lợi, ngôn ngữ càng ngày càng có chất lượng cao. Lực lượng chính của Diễn đàn là các thành viên trẻ trung, có cách nhìn cởi mở, có tri thức, hướng tới mục tiêu cao xa nhưng không hề gò bó, cũ kỹ và mô phạm. Thế giới chữ cho rằng nhiều vấn để nghiêm chỉnh chỉ có thể giải quyết bằng những cách nhìn hoàn toàn mới mẻ. Thế giới chữ cũng mong mỏi sự tham gia của các thầy giáo, nhà ngôn ngữ, nhà văn, nhà thơ và các dịch giả là những người có kinh nghiệm và nghiêm cẩn về chữ nghĩa để hướng dẫn cho các thành viên trẻ. Bên cạnh đó, Thế giới chữ kính mời các chuyên gia về CNTT, y tế, sinh học, luật, chính trị, ngoại giao, kinh tế, tài chính, kế hoạch, khoa học kỹ thuật,… tham gia Diễn đàn để phát triển ngôn ngữ chuyên ngành và giúp cộng đồng khai thác nguồn tri thức của nhân loại. Nội dung của Thế giới chữ không hề hạn chế và có thể mở rộng không giới hạn tùy theo nỗ lực và ý nguyện của các thành viên. Do đó nội dung của Diễn đàn nói chung và mỗi chuyên mục nói riêng đều chỉ là những phác họa mang tính định hướng để có tính mềm dẻo linh hoạt và không hạn chế hướng phát triển tương lai.

     Bên cạnh những thảo luận sâu sắc về việc sử dụng chữ nghĩa như một nghệ thuật, Diễn đàn còn có những hoạt động vui tươi, trẻ trung có tầm nhìn cởi mở nhìn về tương lai. Nội dung hoạt động của Diễn đàn là hoàn toàn mở và do các thành viên quyết định. Trước mắt, Diễn đàn mới tạo ra một số chuyên mục có tính định hướng. Thế giới chữ mong các thành viên sẽ đề nghị tạo các chuyên mục mới và các hoạt động mới bằng cách post những sáng kiến của mình trong CHỢ Ý TƯỞNG VÀ TÀI NGUYÊN. Diễn đàn cũng cần một lực lượng điều phối viên (moderator) là các chuyên gia chuyên ngành cho các chuyên mục. Thế giới chữ mong mỏi các thành viên tích cực tự nguyên đăng ký làm điều phối viên cho các chuyên mục bằng cách gửi e-mail có Tên, tuổi, nghề nghiệp, chức vụ, chuyên ngành, quan tâm, tên chuyên mục và số điện thoại về [email protected]

      Thế giới chữ là Diễn đàn của trí  thức, không chấp nhận các ngôn ngữ thấp kém, mạt sát cá nhân và các hành vi khiêu khích, phá hoại. Các thành viên, đặc biệt là các điều phối viên có trách nhiệm yêu cầu Diễn đàn khai trừ những thành viên phá rối để Diễn đàn trong sạch. Thế giới chữ là cộng đồng tập trung vào các vấn đề liên quan đến ngôn ngữ. Diễn đàn tha thiết kêu gọi các thành viên không thảo luận về những vấn đề còn bất đồng về chính trị, sắc tộc và các đề tài dễ gây đến các bất hòa khác. Các thành viên thực sự quan tâm đến những vấn đề cao quý và tế nhị như vậy có thể tìm đến các diễn đàn khác phụ hợp hơn.

    Tạm thời, Ban Quản trị Diễn đàn (admin) sẽ tạo ra các không gian và chuyên mục theo yêu cầu của các điều phối viên và thành viên. Các thành viên sẽ tạo ra các thread và post các bài.

      Ngôn ngữ chính của Diễn Đàn là tiếng Anh và tiếng Việt, bên cạnh đó Diễn đàn cũng có một không gian THÁP BABEL dành cho người sử dụng mọi ngôn ngữ trên thế giới.


THẾ GIỚI CHỮ
Vô hiệu hóa 
Trước
 
Tiếp
 Vô hiệu hóa
Diễn đànDiễn đànThông tin chungThông tin chungTin diễn đànTin diễn đànNội dung hoạt động và khế ước của diễn đànNội dung hoạt động và khế ước của diễn đàn