11 Tháng Mười Hai 2019
 
Diễn đànDiễn đànNhịp cầu ra thế...Nhịp cầu ra thế...Các dự án dịch ...Các dự án dịch ...Tin chuyên mụcTin chuyên mục
Vô hiệu hóa 
Trước
 
Tiếp
 Vô hiệu hóa
Bài mới
 09/07/2009 12:36 SA
 
 Được sửa bở thegioichu  vào 09/07/2009 1:02:56 SA

+ Nội dung chuyên mục

    Các dự án dịch thuật là nhằm khai thác các kho nội dung thông tin sẵn có của nhân loại. Cung cấp nội dung là đóng quan trọng hàng đầu trong công nghiệp nội dung số và Internet. Việc phát triển các nội dung đòi hỏi đầu tư lớn và cần thời gian đặc biệt là ở các nước như Việt nam. Dịch thuật là cách đáp ứng yêu cầu cấp bách của cộng đồng nhanh chóng và tiết kiệm nhất. Mặt khác, cũng là cơ hội học hỏi và chuyển giao kiến thức cho Việt nam.

     Đây là nơi khởi đầu cho các dự án phục vụ cộng đồng trong lĩnh vực y tế, nông nghiệp, giáo dục, bảo vệ môi trường, luật, ngoại giao, khoa học công nghệ,… Diễn đàn này là nơi tiếp tục ý tưởng Internet dành cho Cộng đồng (IFC) do cùng một tác giả xây dựng và đặt nền tảng cho những khái niệm đầu tiên. Vì thế, các ý tưởng dự án dịch tư nhân cũng được khuyến khích và hỗ trợ trong diễn đàn này, bởi mọi dự án dù là tư nhân hay công cộng đều hướng tới phục vụ xã hội và cần được khuyến khích trong một cơ chế phối hợp các khu vực công, tư và trường đại học như tại diễn đàn này.

    Các dự án dịch thuật có thể sử dụng hệ thống hỗ trợ dịch thuật BOCOHAN của VIEGRID JSC. Từ đầu tháng 8/2009, Thế giới chữ  sẽ có các tiện ích quản lý dự án dịch trên mạng cho phép các trưởng dự án dịch xây dựng, tuyển chọn đội ngũ và quản lý dự án trên phạm vi toàn cầu.

+ Các điều phối viên

    Chuyên mục đang tìm các điều phối viên tình nguyện. Các thành viên có nhiệt tình, xin gửi E-mail về [email protected] với chủ đề “Tình nguyện làm điều phối viên cho chuyên mục CÁC DỰ ÁN DỊCH” gồm các thông tin: Tên, tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp, chức vụ, học vị, các lĩnh vực quan tâm, e-mail.


THẾ GIỚI CHỮ
Vô hiệu hóa 
Trước
 
Tiếp
 Vô hiệu hóa
Diễn đànDiễn đànNhịp cầu ra thế...Nhịp cầu ra thế...Các dự án dịch ...Các dự án dịch ...Tin chuyên mụcTin chuyên mục