15 Tháng Mười Một 2019
 
Diễn đànDiễn đànNhịp cầu ra thế...Nhịp cầu ra thế...Các dự án dịch ...Các dự án dịch ...Có dự án dịch các tài liệu nghiên cứu về khoa học,kỹ thuật,nghệ thuật không ?Có dự án dịch các tài liệu nghiên cứu về khoa học,kỹ thuật,nghệ thuật không ?
Trước Trước
 
Tiếp Tiếp
Bài mới
 18/02/2010 4:34 CH
 

Xin hỏi Có dự án dịch các tài liệu nghiên cứu về khoa học,kỹ thuật,nghệ thuật không ?

Bài mới
 18/02/2010 4:57 CH
 

Chào bác solsol,

Trong dự định của ban điều hành diễn đàn thì sẽ có bác ạ. Tuy nhiên, hiện nay anh em đều bận vào việc tập trung làm từ điển là chính nên chưa có ai đề xuất được ý gì hay. Sắp tới diễn đàn sẽ có một cái chợ dịch, hẳn việc dịch cũng sẽ thuận tiện hơn. Hay là bác chủ trì đề xướng một dự án đi, tôi và một số anh em sẽ hỗ trợ bác.

VIEGRID có thể tài trợ bằng cách cấp giấy phép sử dụng BOCOHAN 2.1 cho bác và các cộng tác viên của bác.

Bác cho biết thêm bác quan tâm đến đề tài cụ thể nào?

Cảm ơn nhã ý của bác trước. Chúc bác một mùa xuân vui vẻ.

Aiviet

Trước Trước
 
Tiếp Tiếp
Diễn đànDiễn đànNhịp cầu ra thế...Nhịp cầu ra thế...Các dự án dịch ...Các dự án dịch ...Có dự án dịch các tài liệu nghiên cứu về khoa học,kỹ thuật,nghệ thuật không ?Có dự án dịch các tài liệu nghiên cứu về khoa học,kỹ thuật,nghệ thuật không ?