23 Tháng Hai 2020
 
Diễn đànDiễn đànNhịp cầu ra thế...Nhịp cầu ra thế...Dịch về Y tế cộ...Dịch về Y tế cộ...Các bệnh thời sự- Cúm lợnCác bệnh thời sự- Cúm lợn
Trước Trước
 
Tiếp Tiếp
Bài mới
 28/09/2009 3:29 SA
 

Bác tuquy à,

Nếu vậy bác có thể sang không gian Công nghệ thông tin và xử lý ngôn ngữ.

Aiviet

Trước Trước
 
Tiếp Tiếp
Diễn đànDiễn đànNhịp cầu ra thế...Nhịp cầu ra thế...Dịch về Y tế cộ...Dịch về Y tế cộ...Các bệnh thời sự- Cúm lợnCác bệnh thời sự- Cúm lợn