15 Tháng Mười 2019
 
Diễn đànDiễn đànNhịp cầu ra thế...Nhịp cầu ra thế...Dịch về Y tế cộ...Dịch về Y tế cộ...Bệnh AlzheimerBệnh Alzheimer
Trước Trước
 
Tiếp Tiếp
Bài mới
 07/10/2009 1:21 CH
 

Chào các bác,

nhà em có người thân mắc bệnh này nên em quan tâm và dịch trước.

Xin các bác chỉ giúp cho em cách dịch cho đúng để có thể tham gia dịch trang y tế cộng đồng cùng các bác.

Xin cảm ơn các bác!

Phần 1

Alzheimer's Disease

NIH SeniorHealth

Alzheimer's Disease Defined

Dementia is a brain disorder that seriously affects a person's memory, thinking, and reasoning skills. People with dementia often have trouble thinking and speaking clearly, remembering recent events, and learning new things. Over time, it becomes hard for them to handle everyday activities and take care of themselves. There are many causes of dementia, but Alzheimer's disease is the most common cause of dementia in older persons.

Scientists think that up to 4.5 million people in the United States suffer from Alzheimer's disease. The disease usually begins after age 65 and risk goes up with age. While younger people also may get Alzheimer's disease, it is much less common.

About 5 percent of men and women ages 65 to 74 have Alzheimer's disease, and nearly half of those age 85 and older may have the disease. It is important to note, however, that Alzheimer's disease is not a normal part of aging.

Alzheimer's disease is named after Dr. Alois Alzheimer, a German doctor. In 1906, Dr. Alzheimer noticed changes in the brain tissue of a woman who had died of an unusual mental illness. He found abnormal clumps and tangled bundles of fibers. The clumps are now called amyloid plaques and the tangles are called neurofibrillary tangles. Today, these plaques and tangles in the brain are considered signs of Alzheimer's disease.

Scientists also have found other brain changes in people with Alzheimer's disease. There is a loss of nerve cells and pathways in areas of the brain that are vital to memory and other mental abilities. There also are lower levels of some of the chemicals in the brain that carry complex messages back and forth between nerve cells.

Alzheimer's disease may disrupt normal thinking and memory by blocking these messages between nerve cells.

Bệnh Alzheimer

Định nghĩa bệnh Alzheimer

Bệnh alzheimer là một rối loạn hoạt động của não nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến trí nhớ, tư duy và suy đoán của con người, Người bị chứng mất trí thường bị rối loạn tư duy và rối loạn ngôn ngữ, nhưng vẫn nhớ các sự kiện mới xảy ra, và những thứ mới học. Theo thời gian, bệnh càng gây khó khăn cho người bệnh trong hoạt động hàng ngày và chăm sóc bản thân.

Có nhiều nguyên nhân gây ra chứng mất trí nhớ, nhưng bệnh Alhzeimer là nguyên nhân thông thường nhất của chứng mất trí nhớ ở người cao tuổi

Các nhà khoa học đã dự đoán có hơn 4.5 triệu người ở Mỹ bị bệnh alzheimer. Bệnh thường bắt đầu sau tuổi 65 và tăng dần lên theo năm tháng. Tuy nhiên những người trẻ hơn cũng có thể bị bệnh alzheimer, nhưng thường ít gặp hơn.

Khoảng 5% đàn ông và phụ nữ tuổi 65 đến 74 bị bệnh alzheimer và gần một nửa số người 85 tuổi trở lên có thể mắc bệnh. Điều quan trọng là phải biết rằng nó là một bệnh chứ không phải là một phần của sự lão hóa bình thường.

Bệnh Alzheimer được đặt theo tên của tiến sỹ Alois Alzheimer, một bác sỹ người Đức. Vào năm 1906, TS. Alzheimer nhận thấy có những thay đổi trên mô não của một phụ nữ đã chết bất thường vì bệnh tâm thần. Ông thấy có các khối kết vi khuẩn bất thường và các bó mớ rối của tơ thần kinh. Các khối kết vi khuẩn này gọi là các tiểu cầu amyloid, và các mớ rối được gọi là mớ rối tơ thần kinh. Ngày nay, các khối tiểu cầu và mớ rối ở trong não được coi là dấu hiệu của bệnh alzheimer.

Các nhà khoa học cũng đã thấy có những thay đổi khác trên não người bị bệnh alzheimer.

Đó là những tổn thương của tế bào thần kinh và đường dẫn truyền trong các vùng của não, có vai trò trong trí nhớ và các chức năng tâm thần khác.

Đó cũng là sự giảm sút hàm lượng của một số hóa chất trong não có chức năng dẫn truyền các thông tin phức tạp ra não sau và não trước cũng như giữa các tế bào thần kinh.

Chứng mất trí có thể phá vỡ suy nghĩ và trí nhớ bình thường bởi sự chặn những tin nhắn giữa các tế bào thần kinh.

Bài mới
 08/10/2009 1:03 SA
 
 Được sửa bở aiviet  vào 08/10/2009 8:08:52 SA

Chào bác MrLe,

Nói chung bác dịch hay vì có am hiểu chuyên môn. Tuy có một số điểm tinh tế về ngữ pháp bị bỏ qua nên có một số chỗ "dịch bịa". Chẳng hạn:

Over time, it becomes hard for them to handle everyday activities and take care of themselves.

Bác dịch là

Theo thời gian, bệnh càng gây khó khăn cho người bệnh trong hoạt động hàng ngày và chăm sóc bản thân.

"It" ở đây không phải là "nó" thay cho "bệnh" vì đang nói về Alzheimer's disease.

Đây là mẫu câu

It is hard................. to handle.....

Tôi không nhớ tiếng Anh gọi là gì (hình như antiparticipant) It là thay cho tất cả các động từ nguyên thể phía sau. Nhiều người dịch là: Thật khó .... để. Tôi nghĩ cũng có thể dịch Việc ..... thật là khó.

Ngoài ra còn một số sai sót lặt vặt. Đặc biệt plaque tôi nghĩ ở đây không phải là tiểu cầu mà là các mảng két bám, giống như bựa răng, hoặc mảng két màu nâu ở các chén trà và cà phê lười không rửa.

Tôi dịch lại như sau (có thể chưa được trơn tru lắm và tôn trọng cách chọn chữ của bác).

Bệnh Alzheimer
Sức khỏe người lớn tuổi NIH
Định nghĩa bệnh Alzheimer
Mất trí nhớ là một rối loạn não ảnh hưởng nghiêm trọng đến trí nhớ, tư duy và suy đoán của một người.
Người bị chứng mất trí thường gặp khó khăn về tư duy và nói năng rành mạch, nhớ những sự kiện mới xảy ra, và học những điều mới.
Với thời gian, việc xử lý các hoạt động hàng ngày và tự chăm sóc bản thân sẽ trở nên khó khăn đối với họ.
Có những nhiều nguyên nhân của chứng mất trí nhớ, nhưng bệnh Alzheimer là nguyên nhân thông thường nhất của chứng mất trí nhớ ở người cao tuổi.
Các nhà khoa học nghĩ rằng có tới 4.5 triệu người ở Hoa Kỳ bị bệnh Alzheimer.
Bệnh thường bắt đầu sau tuổi 65 và nguy cơ tăng dần lên theo tuổi tác.
Tuy những người trẻ hơn cũng có thể bị bệnh Alzheimer, điều đó ít phổ biến hơn nhiều.
Khoảng 5% nam giới và phụ nữ tuổi 65 đến 74 có bệnh Alzheimer, và gần một nửa số người 85 tuổi trở lên và có thể mắc bệnh.
Điều quan trọng cần lưu ý, tuy nhiên, là bệnh Alzheimer không phải là một phần bình thường của sự lão hóa.
Bệnh Alzheimer được đặt tên theo Tiến Sĩ. Alois Alzheimer, một bác sĩ người Đức.
Năm 1906, Tiến Sĩ Alzheimer đã nhận thấy những thay đổi trong mô não của một người phụ nữ đã chết do một căn bệnh tâm thần bất thường.
Ông đã tìm thấy các khối kết vi khuẩn bất thường và các bó sợi bị rối.
Các khối kết vi khuẩn nay được gọi là các mảng két bám tinh bột và các đám rối được gọi là các đám rối sợi thần kinh.
Ngày nay, các mảng két bám và các đám rối trong não được coi là các dấu hiệu của bệnh Alzheimer.
Các nhà khoa học cũng đã tìm thấy các thay đổi về não khác ở những người có bệnh Alzheimer.
Có sự tổn thương các tế bào thần kinh và đường dẫn truyền trong các vùng não cần thiết cho trí nhớ và các năng lực tâm thần khác.
Cũng có hàm lượng thấp của một số hóa chất trong não đưa các thông điệp phức tạp qua lại giữa các tế bào thần kinh.
Bệnh Alzheimer có thể phá vỡ suy nghĩ và trí nhớ bình thường bởi việc chặn các thông điệp giữa các tế bào thần kinh.

Chúc bác dịch vui

Aiviet

Trước Trước
 
Tiếp Tiếp
Diễn đànDiễn đànNhịp cầu ra thế...Nhịp cầu ra thế...Dịch về Y tế cộ...Dịch về Y tế cộ...Bệnh AlzheimerBệnh Alzheimer