23 Tháng Mười Một 2019
 
Diễn đànDiễn đànNhịp cầu ra thế...Nhịp cầu ra thế...Dịch về Y tế cộ...Dịch về Y tế cộ...Các bệnh thời sự- Cúm lợnCác bệnh thời sự- Cúm lợn
Trước Trước
 
Tiếp Tiếp
Bài mới
 17/08/2009 11:52 SA
 
 Được sửa bở aiviet  vào 17/08/2009 4:38:56 CH

Chào các bác,

    Bên cạnh các bệnh được phân về các vần như chúng ta đã bàn, tôi mở chuyên mục này để dịch các thông tin về các bệnh thời sự cần dịch sớm để đáp ứng yêu cầu thực tế như Cúm lợn. A H1 N1.

    Tôi xung phong dịch trước một vài đoạn đầu từ MedWeb, mời các bác hưởng ứng. Bản quyền dịch đều thuộc về Cộng đồng cụ thể là Dự án Y tế Cộng đồng của Diễn đàn thế giới chữ, theo quy định của chuyên mục.

SWIN FLU

What is swine flu?
Like people, pigs can get influenza (flu), but swine flu viruses aren't the same as human flu viruses.
Swine flu doesn't often infect people, and the rare human cases that have occurred in the past have mainly affected people who had direct contact with pigs.
But the current "swine flu" outbreak is different.
It's caused by a new swine flu virus that has changed in ways that allow it to spread from person to person -- and it's happening among people who haven't had any contact with pigs.
That makes it a human flu virus.
To distinguish it both from flu viruses that infect mainly pigs and from the seasonal influenza A H1N1 viruses that have been in circulation for many years, the CDC calls the virus "novel influenza A (H1N1) virus" and the World Health Organization calls it "pandemic (H1N1) 2009."
The CDC calls swine flu illness "H1N1 flu" and the World Health Organization calls it "pandemic influenza A (H1N1)."
What are swine flu symptoms?
Symptoms of swine flu are like regular flu symptoms and include fever, cough, sore throat, runny nose, body aches, headache, chills, and fatigue.
Many people with swine flu have had diarrhea and vomiting.
Nearly everyone with flu has at least two of these symptoms.
But these symptoms can also be caused by many other conditions.
That means that you and your doctor can't know, just based on your symptoms, if you've got swine flu.
Health care professionals may offer a rapid flu test, although a negative result doesn't necessarily mean you don't have the flu.
Like seasonal flu, pandemic swine flu can cause neurologic symptoms in children.
These events are rare, but, as cases associated with seasonal flu have shown, they can be very severe and often fatal.
Symptoms include seizures or changes in mental status (confusion or sudden cognitive or behavioral changes).
It's not clear why these symptoms occur, although they may be caused by Reye's syndrome.
Reye's syndrome usually occurs in children with a viral illness who have taken aspirin -- something that should always be avoided.
Only lab tests can definitively show whether you've got swine flu.
State health departments can do these tests.
But given the large volume of samples coming in to state labs, these tests are being reserved for patients with severe flu symptoms.
Currently, doctors are reserving antiviral drugs for people with or at risk of severe influenza.

CÚM LỢN

Cúm lợn là gì?
Giống như người, lợn có thể bị cúm (flu), nhưng các virus cúm lợn không giống virus cúm người.
Cúm lợn thường không lây sang người, và các ca ở người hiếm hoi xảy ra trong quá khứ chủ yếu lây sang những người có tiếp xúc trực tiếp với lợn.
Nhưng sự bùng phát "cúm lợn" hiện nay có khác.
Nó bị gây ra do một loại virus cúm lợn mới đã thay đổi theo các cách cho phép nó lây từ người này sang người khác -- và điều đó đang xảy ra giữa những người chưa tiếp xúc trực tiếp với lợn.
Điều đó làm cho nó trở thành một virus cúm người.
Để phân biệt nó với cả hai virus cúm lây chủ yếu sang lợn và với các virus cúm A H1 N1 theo mùa đã lưu thông nhiều năm, tổ chức CDC gọi virus này là " virus cúm A H1 N1 mới" và tổ chức y tế thế giới gọi nó là " đại dịch (H1N1) 2009".
Tổ chức cdc gọi bệnh cúm lợn là " cúm H1N1 " và tổ chức y tế thế giới gọi nó là "cúm đại dịch A (H1N1)."
 

Các triệu chứng của cúm lợn là gì?
Các triệu chứng của cúm lợn cũng giống như các triệu chứng cúm thông thường và thường xuyên và bao gồm sốt, ho, đau họng, sổ mũi, đau mình mẩy, nhức đầu, ớn lạnh, và mệt mỏi cơ thể.
Nhiều người bị cúm lợn bị tiêu chảy và nôn.
Gần như mọi người bị cúm bị ít nhất hai trong số các triệu chứng này.
Nhưng các triệu chứng này cũng có thể bị gây ra bởi nhiều bệnh khác.
Điều đó có nghĩa là bạn và bác sỹ của bạn không thể biết. chỉ dựa trên các triệu chứng của bạn, liệu bạn có bị cúm lợn hay không.
Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe có thể sẵn sàng phục vụ kiểm tra cúm nhanh, cho dù một kết quả âm tính không nhất thiết có nghĩa là bạn không có cúm.
Giống như cúm theo mùa, cúm lợn đại dịch có thể gây ra các triệu chứng thần kinh ở trẻ em.
Các sự kiện này là hiếm hoi, nhưng, như các trường hợp gắn với bệnh cúm theo mùa đã chỉ ra, chúng có thể rất nặng và thường làm chết người.
Các triệu chứng gồm động kinh hoặc thay đổi trạng thái tâm thần (lẫn lộn hay thay đổi đột ngột về nhận thức và tập tính).
Không rõ tại sao các triệu chứng này xuất hiện, mặc dù họ có thể bị gây ra bởi hội chứng Reye.
Hội chứng Reye thường xảy ra ở những trẻ em bị bệnh siêu vi trùng đã dùng aspirin -- một điều luôn nên tránh.
Chỉ có các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm có thể chỉ ra một các dứt khoát liệu bạn có bị cúm lợn hay không.
Sở y tế nhà nước có thể làm các xét nghiệm này.
Nhưng với khối lượng lớn các mẫu đến các phòng thí nghiệm nhà nước, các xét nghiệm này được dành cho các bệnh nhân có các triệu chứng cúm nặng.
Hiện tại, các bác sĩ đang gửi các thuốc kháng siêu vi khuẩn cho những người đang bị hay có nguy cơ bị cúm nặng.

Bài mới
 17/08/2009 2:33 CH
 

Chào các bác,

   Tiếp tục đề tài cúm lợn nhé. Các bác góp ý về dịch cho vui.

Aiviet

Who is at highest risk from H1N1 swine flu?
Most U.S cases of H1N1 swine flu have been in older children and young adults.
It's not clear why, and it's not clear whether this will change.
But certain groups are at particularly high risk of severe disease or bad outcomes if they get the flu:
* Young children, especially those under 12 months of age
* Elderly people are at high risk of severe flu disease.
But relatively few swine flu cases have been seen in people over age 65.
* People with cardiovascular conditions (except high blood pressure)
* People with liver problems
* Kidney problems
* People with blood disorders, including sickle cell disease
* People with neurologic disorders
* People with neuromuscular disorders
* People with metabolic disorders, including diabetes
* People with immune suppression, including HIV infection and medications that suppress the immune system, such as cancer chemotherapy or anti-rejection drugs for transplants
* Residents of a nursing home or other chronic-care facility
People in these groups should seek medical care as soon as they get flu symptoms.
A striking number of adults who developed severe swine flu complications have been morbidly obese.
However, obesity itself does not seem to be the issue.
The vast majority of extremely obese people suffer respiratory problems and/or diabetes, which seem to be the underlying reason for their severe flu complications.
If I think I have swine flu, what should I do?
When should I see my doctor?

If you have flu symptoms, stay home, and when you cough or sneeze, cover your mouth and nose with a tissue.
Afterward, throw the tissue in the trash and wash your hands.
That will help prevent your flu from spreading
If you have only mild flu symptoms, you do not need medical attention unless your illness gets worse.
But if you are in one of the groups at high risk of severe disease, contact your doctor at the first sign of flu-like illness.
In such cases, the CDC recommends that people call or email their doctor before rushing to an emergency room.
But there are emergency warning signs.
Children should be given urgent medical attention if they:
* Have fast breathing or trouble breathing
* Have bluish or gray skin color
* Are not drinking enough fluid
* Are not waking up or not interacting
* Have severe or persistent vomiting
* Are so irritable that the child does not want to be held
* Have flu-like symptoms that improve but then return with fever and a worse cough
* Have fever with a rash
* Have a fever and then have a seizure or sudden mental or behavioral change.
Adults should seek urgent medical attention if they have:
* Difficulty breathing or shortness of breath
* Pain or pressure in the chest or abdomen
* Sudden dizziness
* Confusion
* Severe or persistent vomiting
* Flu-like symptoms that improve, but then come back with worsening fever or cough
Keep in mind that your doctor will not be able to determine whether you have swine flu, but he or she may take a sample from you and send it to a state health department lab for testing to see if it's swine flu.
If your doctor suspects swine flu, he or she would be able to write you a prescription for Tamiflu or Relenza.
These antiviral medications aren't a question of life or death for the vast majority of people.
Most U.S swine flu patients have made a full recovery without antiviral drugs.
 

Ai có nguy cơ cao nhất từ cúm lợn H1N1?
Hầu hết các trường hợp bệnh cúm lợn h1n1 ở Mỹ là ở các trẻ lớn tuổi và thanh thiếu niên.
Không rõ tại sao, và không rõ liệu điều này sẽ thay đổi hay không.
Nhưng các nhóm nhất định có nguy cơ cao đặc biệt về các bệnh nặng hoặc hậu quả tồi tệ nếu họ bị cúm:
* Trẻ con, nhất là những trẻ dưới 12 tháng tuổi
* Những người cao tuổi có nhiều nguy cơ bị bệnh cúm nặng.
Nhưng tương đối ít trường hợp cúm lợn đã được thấy trong những người trên 65 tuổi.
* Những người với các chứng tim mạch (trừ máu cao)
* Những người có vấn đề về gan
* Các vấn đề về thận
* Những người có các rối loạn về máu, bao gồm cả bệnh tế bào liềm
* Những người có rối loạn thần kinh
* Những người có rối loạn thần kinh cơ
* Những người bị rối loại chuyển hóa, bao gồm cả đái tháo đường
* Những người bị mất miễn dịch, bao gồm nhiễm hiv và sử dụng các loại thuốc làm mất hệ miễn dịch, chẳng hạn như liệu pháp hóa trị ung thư hoặc các loại thuốc chống loại bỏ đối với các cơ quan cấy
* Các bệnh nhân của một bệnh xá hoặc cơ sở chăm sóc mãn tính khác
Những người trong những nhóm này nên tìm chăm sóc y tế ngay khi họ có các triệu chứng cúm.
Một số lượng đang tăng các người lớn đang mặc các biến chứng hiểm nghèo của cúm lợn là béo phì một cách bệnh hoạn.
Tuy nhiên, bản thân việc béo phì có lẽ không phải là vấn đề.
Tuyệt đại đa số của những người quá béo phì gặp phải các vấn đề về hô hấp và/hoặc đái tháo đường, mà dường như là nguyên nhân chính đối với các biến chứng cúm nặng của họ.
Nếu tôi nghĩ là tôi bị cúm lợn, tôi nên làm gì?
Khi nào tôi cần phải gặp bác sĩ của tôi?

Nếu quý vị bị các triệu chứng cúm, xin hãy ở nhà, và khi bạn ho hay hắt hởi, hãy che miệng và mũi của bạn bằng một cái khăn.
Sau đó, hãy ném khăn vào thùng rác và rửa tay.
Điều đó sẽ giúp ngăn chặn bệnh cúm của bạn khỏi lây lan
Nếu anh chỉ có các triệu chứng cúm nhẹ, bạn không cần chữa trị y tế trừ khi bệnh của bạn trở nên nặng hơn.
Nhưng nếu bạn ở một trong những nhóm có nhiều nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng, hãy liên lạc với bác sĩ của bạn khi vừa có dấu hiệu đầu tiên của bệnh giống như cúm.
Trong những trường hợp như vậy, tổ chức CDC khuyến nghị rằng những người ta gọi điện thoại hay email cho bác sĩ của họ trước khi đổ xô đến một phòng cấp cứu.
Nhưng có những tín hiệu báo động cấp cứu.
Trẻ em cần được cấp cứu khẩn cấp nếu chúng:
* Có nhịp thở gấp hay khó thở
* Có sắc da hơi xanh hoặc xám
* Không uống đủ chất lỏng
* Không thức giấc hoặc không tương tác
* Có ói mửa nặng hay không dứt
* Khó ở đến mức trẻ không muốn được bế ẵm
* Có các triệu chứng giống cúm được cải thiện nhưng sau đó trở lại với cơn sốt và ho nặng hơn
* Có cơn sốt phát ban
* Có cơn sốt và sau đó đột quỵ hoặc đột nhiên bị thay đổi về tâm thần và tập tính.
Người lớn nên tìm cách được cấp cứu khẩn cấp nếu họ có:
* Hhó thở hoặc hụt hơi thở
* Đau hay thấy bị ép ở ngực hoặc bụng
* Đột nhiên chóng mặt
* Mê man
* Ói mửa nặng hay kéo dài
* Các triệu chứng như cúm được cải thiện, nhưng sau đó quay lại với cơn sốt hoặc ho tồi tệ hơn
Hãy nhớ rằng bác sĩ của bạn sẽ không thể xác định liệu bạn có bị cúm lợn hay không, nhưng ông ấy hay bà ấy có thể lấy mẫu từ bạn và gửi nó cho phòng thí nghiệm của sở y tế nhà nước để xét nghiệm để thấy liệu đó có phải là bệnh cúm lợn hay không.
Nếu bác sĩ của bạn nghi có cúm lợn, ông ta hay bà ta có thể viết cho bạn một đơn thuốc Tamiflu hoặc Relenza.
Các thuốc kháng siêu vi khuẩn này không phải là câu hỏi về sống hoặc chết cho tuyệt đại đa số người.
Hầu hết các bệnh nhân cúm lợn Hoa kỳ đều đã hồi phục hoàn toàn không cần đến thuốc kháng siêu vi khuẩn.

Bài mới
 17/08/2009 4:03 CH
 
 Được sửa bở tuquy  vào 17/08/2009 4:10:55 CH

Chào bác aiviet,

Nên chăng mình dịch except high blood pressure thành ngoại trừ huyết áp cao cho ra "dáng dấp" Y Khoa? (coi như dịch theo thuật ngữ)

People with cardiovascular conditions (except high blood pressure)
Những người với các chứng tim mạch (trừ máu cao) 

Dùng BÚT ĐỎ để chuẩn hóa câu tiếng Việt bài "Cúm lợn"

  • xổ mũi -> sổ mũi
  • bác sĩ -> bác sỹ
  • thân kinh -> thần kinh
  • bện nhân -> bệnh nhân
  • gữi -> gửi

Bài "Cúm lợn (2)"

  • bác sĩ -> bác sỹ
  • hắt hởi -> hắt hơi
  • Hhó thở -> Khó thở

Các lỗi chính tả chủ yếu là do gõ chệch phím.


Nhớ nước đau lòng con quốc quốc
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia

Bài mới
 17/08/2009 4:31 CH
 

Mời các bác đọc phần thứ 3 về cúm lợn. Dịch đến đây tôi thấy bớt sợ cúm lợn

Aiviet

How does swine flu spread? Is it airborne?

The new swine flu virus apparently spreads just like regular flu. You could pick up germs directly from droplets from the cough or sneeze of an infected person, or by touching an object they recently touched, and then touching your eyes, mouth, or nose, delivering their germs for your own infection. That's why you should make washing your hands a habit, even when you're not ill. Infected people can start spreading flu germs up to a day before symptoms start, and for up to seven days after getting sick, according to the CDC.

The swine flu virus can become airborne if you cough or sneeze without covering your nose and mouth, sending germs into the air. Ferret studies suggest that swine flu spreads less easily by small, airborne droplets than does seasonal flu. But it does spread by this route, and it may begin to spread even more readily as the new virus fully adapts to humans.

The new swine flu virus is a human virus spread by people and not by pigs. The only way to get the new swine flu is from another person.
 

How is swine flu treated?
Pandemic swine flu virus is sensitive to the antiviral drugs Tamiflu and Relenza. The CDC recommends those drugs to prevent or treat swine flu; the drugs are most effective when taken within 48 hours of the start of flu symptoms. But not everyone needs those drugs. Most people who have come down with swine flu have recovered without treatment. The federal government has replenished state stockpiles of Tamiflu and Relenza in preparation for the fall flu season. Health officials have asked people not to hoard Tamiflu or Relenza.

Tamiflu or Relenza may also be used to prevent swine flu. The CDC recommends this "can be considered" for people at high risk of severe flu illness who come into close contact with someone who has the flu.
 

Is there a vaccine against the new swine flu virus?
Not yet. But  vaccines are being made in large quantities. Clinical tests will begin in August 2009. Depending on how long federal officials wait for the results of these tests, tens of millions of doses of swine flu vaccine could be ready as soon as September 2009, with more vaccine becoming available each month thereafter.

Even if officials decide to make a swine flu vaccine for this winter, many questions remain. It's not yet clear whether people will need one or two shots or whether an immune-boosting substance called adjuvant will have to be used.

The first doses of vaccine likely will go to critically important workers such as first responders and essential military personnel. Also likely to be at the front of the line are pregnant women and young children ages 6 months to 4 years, with older school kids to follow.

Spurred by the safety concerns that sank vaccination efforts during the 1976 swine-flu scare, federal officials are increasing efforts to track the safety of a pandemic flu vaccine. In addition to beefing up the CDC's vaccine adverse-event surveillance system, health-care organizations and the U.S. military will be helping track vaccine safety.

Bệnh cúm lợn lây lan như thế nào?
Nó có qua đường không khí hay không?

Siêu vi trùng cúm lợn mới rõ ràng lây lan giống như bệnh cúm thường.
Bạn có thể nhiễm các mầm bệnh trực tiếp từ những hạt li ti từ cơn ho hoặc hắt hơi của một người bị nhiễm bệnh, hoặc bằng cách chạm vào một vật mà họ vừa chạm vào, và sau đó sờ vào mắt, miệng, hoặc mũi của hạn và chuyển các mầm bệnh để tự bản thân bạn bị nhiễm bệnh.
Đó là lý do tại sao bạn nên có thói quen rửa tay, ngay cả khi bạn không ốm.
Những người bị nhiễm có thể lây lan mầm bệnh cúm ít hơn một ngày trước khi các triệu chứng bắt đầu, và cho đến bảy ngày kể từ ngày bị bệnh, theo tổ chức CDC.
Siêu vi trùng cúm lợn có thể trở thành truyền nhiễm qua không khí nếu bạn ho hay hắt hơi không che mũi và miệng, đưa các mầm bệnh vào không khí.
Các nghiên cứu tìm kiếm cho rằng bệnh cúm lợn lây lan không dễ dàng qua những hạt li ti nhỏ, qua đường không bằng bệnh cúm theo mùa.
Nhưng nó có lây lan bằng con đường này, và nó có thể bắt đầu lan truyền dễ dàng hơn do siêu vi trùng mới hoàn toàn thích nghi với con người.
Siêu vi trùng cúm lợn mới là siêu vi khuẩn trên người lây lan bởi người chứ không phải do lợn.
Cách duy nhất để bị nhiễm bệnh cúm lợn mới là từ người khác.
 

Cúm lợn được điều trị thế nào?
Siêu vi trùng cúm lợn đại dịch nhạy cảm với các thuốc kháng siêu vi khuẩn Tamiflu và Relenza.
Tổ chức CDC khuyến nghị những thuốc đó để phòng và điều trị cúm lợn; các thuốc có hiệu quả nhất khi được dùng trong vòng 48 giờ sau khi bắt đầu có triệu chứng của bệnh cúm.
Nhưng không phải mọi người đều cần những thuốc này.
Hầu hết những người bị bệnh cúm lợn đều hồi phục không cần điều trị.
Chính phủ liên bang đã bổ sung đầy đủ các dự trữ nhà nước đối với Tamiflu và Relenza để chuẩn bị cho mùa cúm mùa thu.
Các giới chức y tế đã yêu cầu nhân dân không tích trữ Tamiflu và Relenza.
Tamiflu và Relenza cũng có thể được dùng để phòng ngừa cúm lợn.
Tổ chức CDC khuyến nghị việc này "có thể được xem xét" đối với những người có nguy cơ bị bệnh cúm nặng do đã tiếp xúc gần gũi với người bị cúm.
 

Có thuốc chủng ngừa chống lại siêu vi trùng cúm lợn mới chưa?
Chưa.
Nhưng các thuốc chủng ngừa được sản xuất ở số lượng lớn.
Các thử nghiệm lâm sàng sẽ bắt đầu vào Tháng Tám năm 2009.
Tùy theo việc các công chức liên bang sẽ chờ đợi kết quả thử nghiệm này bao lâu, hàng chục triệu liều thuốc chủng ngừa cúm lợn có thể sẵn sàng ngay trongTháng Chín 2009, với nhiều loại thuốc chủng ngừa hơn sẽ sẵn sàng mỗi tháng sau đó.
Thậm chí nếu các công chức quyết định làm một loại thuốc chủng ngừa cúm lợn trong mùa đông này, vẫn còn có nhiều câu hỏi.
Chưa rõ liệu người ta sẽ cần một hoặc hai phát tiêm hoặc liệu một chất trợ giúp miễn dịch được gọi là chất phụ tá sẽ cần phải dùng đến.
Các liều thuốc ngừa đầu tiên rất có thể sẽ đến với những người làm việc rất quan trọng như những người sẽ đáp ứng đầu tiên và các quân nhân trọng yếu.
Cũng dễ có thể xếp đầu hàng là các phụ nữ có thai và trẻ em lứa tuổi từ 6 tháng đến 4 tuổi, tiếp sau là các em học sinh.
Bị thúc ép của các mối quan ngại về an toàn đã đánh chìm những cố gắng về thuốc ngừa trong nỗi lo sợ cúm lợn năm 1976, các công chức liên bang đang gia tăng các nỗ lực theo dõi sự an toàn của một thuốc chủng cúm đại dịch.
Ngoài ra, để tăng thêm sức mạnh cho hệ thống giám sát sự kiện có hại đối với thuốc ngừa của tổ chức CDC, các tổ chức y tế và quân đội Mỹ sẽ giúp theo dõi sự an toàn của thuốc ngừa.

Bài mới
 17/08/2009 4:33 CH
 

Cám ơn bác tuquy. Tôi sẽ sửa (cấu hình) lại.

Aiviet

Bài mới
 19/08/2009 7:12 SA
 

Chào bác Aiviet, cảm ơn bác đã dịch bài cúm lợn cho cả nhà đọc để cập nhật thêm thông tin. Từ nay không còn phải lo sợ quá mức cần thiết nữa.

Nhân nói về dịch y tế cộng đồng, tôi muốn trao đổi luôn tại chuyên mục này chứ không muốn trao đổi ở Bocohan. Có một số từ khi dịch mặc dù đã sửa nhưng máy hình như rất "bảo thủ" không chịu sửa thì phải các bác ạ. Ví dụ như trong y khoa người ta nói "mắc bệnh" chứ ít ai nói "có bệnh" tôi muốn chỉnh lại cho nó y hơn nhưng máy nhất định không chỉnh? Vậy theo các bác ta cứ dịch lấy nội dung rồi sau này khi ta post lên dự án chỉnh sửa lại cho y hơn hay như thế nào? Nhờ bác Aiviet và các bác chỉ giúp nhé!

Bài mới
 19/08/2009 10:18 SA
 

Chào bác MrLe,

      Chỉnh sửa văn phong của máy dịch ViMat là một vấn đề lâu dài. Nó cũng bảo thủ như người và cũng a dua theo đám đông. Nếu bác kiên trì thay đổi và tất cả chúng ta cũng kiên trì như vậy thì chắc chắn máy sẽ đổi theo. Tuy nhiên, do chúng ta không tiếp xúc trực tiếp với máy dịch viMat mà chúng ta chỉ làm việc với BOCOHAN nên vấn đề không thể sửa tức thời được. BOCOHAN chỉ trợ dịch. Tất nhiên, bác có thể sửa cho riêng bác bằng cách sử dụng Sentence Pattern, Fixed Phrase. (Tôi sẽ post riêng một bài bày cách dùng SP và FP bên chủ đề BOCOHAN để mọi người cùng đọc). Có lẽ sau này BOCOHAN nên có thêm chức năng post processing, đổi tất cả "có bệnh" sang "mắc bệnh" theo yêu cầu của người sử dụng. Theo tôi "có bệnh" cũng không sai, dùng nhiều sẽ quen. Việc nói cho hay là trí tuệ của người chứ không phải máy.

     Nếu bác dùng MS Word để soạn lại bản cuối cùng, bác chỉ cần dùng Replace thay tất cả "có bệnh" thành "mắc bệnh" là xong.

Aiviet 

Bài mới
 02/09/2009 8:07 CH
 

Chào bác BOCOHAN,

Không rõ có phải TM của bác bị chệch đối với một số câu hay là do web BCH ráp câu nhầm nên làm chệch. Hôm nay tôi đọc lại bài dịch về Cúm lợn của bác aiviet rồi cho BCH web dịch lại thì thấy bị chênh một số câu. Tôi post ra đây cho các bác admin theo dõi để sửa:

1. What are swine flu symptoms?
Các triệu chứng của cúm lợn cũng giống như các triệu chứng cúm thông thường và thường xuyên và bao gồm sốt, ho, đau họng, sổ mũi, đau mình mẩy, nhức đầu, ớn lạnh, và mệt mỏi cơ thể?

2. Symptoms of swine flu are like regular flu symptoms and include fever, cough, sore throat, runny nose, body aches, headache, chills, and fatigue.
Các triệu chứng của cúm lợn cũng giống như các triệu chứng cúm thông thường và thường xuyên và bao gồm sốt, ho, đau họng, sổ mũi, đau mình mẩy, nhức đầu, ớn lạnh, và mệt mỏi cơ thể.

3. Many people with swine flu have had diarrhea and vomiting.
Gần như mọi người bị cúm bị ít nhất hai trong số các triệu chứng này.

4. Nearly everyone with flu has at least two of these symptoms.
Gần như mọi người bị cúm bị ít nhất hai trong số các triệu chứng này.

5. But these symptoms can also be caused by many other conditions.
Điều đó có nghĩa là bạn và bác sỹ của bạn không thể biết.

1. That means that you and your doctor can't know, just based on your symptoms, if you've got swine flu.
Điều đó có nghĩa là bạn và bác sỹ của bạn không thể biết nếu chỉ dựa trên các triệu chứng của bạn, liệu bạn có bị cúm lợn hay không.
Trước Trước
 
Tiếp Tiếp
Diễn đànDiễn đànNhịp cầu ra thế...Nhịp cầu ra thế...Dịch về Y tế cộ...Dịch về Y tế cộ...Các bệnh thời sự- Cúm lợnCác bệnh thời sự- Cúm lợn