25 Tháng Hai 2020
 
Diễn đànDiễn đànDọn vườn văn Vi...Dọn vườn văn Vi...Giới thiệu chun...Giới thiệu chun...Khóa huấn luyện an toàn hóa chất, an toàn điện, an toàn leo cao/ lh 0989168759 Khóa huấn luyện an toàn hóa chất, an toàn điện, an toàn leo cao/ lh 0989168759
Trước Trước
 
Tiếp Tiếp
Bài mới
 25/11/2019 4:14 CH
 
LIÊN TỤC MỞ LỚP BỒI DƯỠNG NV AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG– 0989.168.759Căn cứ Luật an toàn, vệ sinh lao động; Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; Quan trắc môi trường lao động và Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. Căn cứ nhu cầu đảm bảo AT,VSLĐ cho cán bộ, công nhân viên, người lao động của tất cả các doanh nghiệp, các đơn vị với các ngành nghề trên cả nước.Viện Phát Triển Kinh Tế Quốc Tế thông báo tổ chức các lớp huấn luyện AT,VSLĐ như sau: Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:Phòng Huấn luyện ATLĐ;Địa chỉ: Số 4 - L4 dự án Hải Ngân - Thanh Liệt - Thanh Trì - Hà Nội.Điện thoại : 0246.675.4622Fax: 024.3685.7055Di động: 0989.168.759 (Ms Huế)Email:[email protected]
Trước Trước
 
Tiếp Tiếp
Diễn đànDiễn đànDọn vườn văn Vi...Dọn vườn văn Vi...Giới thiệu chun...Giới thiệu chun...Khóa huấn luyện an toàn hóa chất, an toàn điện, an toàn leo cao/ lh 0989168759 Khóa huấn luyện an toàn hóa chất, an toàn điện, an toàn leo cao/ lh 0989168759