01 Tháng Sáu 2020
  

     Chuyên mục “Học và Chơi” là nơi có các ứng dụng Học tập và Giải trí về ngôn ngữ và chữ nghĩa. Các ứng dụng này ban đầu sẽ do VIEGRID JSC cung cấp và cộng đồng “Thế giới chữ” cùng đóng góp ý tưởng và phát triển. Với mỗi ý tưởng và ứng dụng đóng góp cho “Thế giới chữ” các thành viên sẽ được một số điểm tương ứng, các lợi ích và quyền quyết định việc khai thác các ứng dụng và dịch vụ.

     Trước mắt, từ 25/7/2009, chuyên mục “Học và Chơi” sẽ cung cấp dịch vụ đọc sách song ngữ trực tuyến. Các thành viên có thể đọc sách trực tuyến, xây dựng, kiện toàn các tài liệu song ngữ và chia sẻ với cộng đồng để dần dần hình thành một thư viện tài liệu song ngữ trực tuyến để cộng đồng cùng sử dụng và nâng cấp. Đọc sách song ngữ là một hình thức học nhẹ nhàng có tính giải trí nhưng là cách nâng cao kiến thức ngoại ngữ chuyên ngành có hiệu quả và sâu sắc nhất. Các tài liệu song ngữ không nhất thiết là Anh-Việt mà tiện ích đọc sách của VIEGRID JSC cung cấp có thể phục vụ cho bất cứ cặp ngôn ngữ nào. Các tài liệu song ngữ cũng sẽ góp phần xây dựng các máy dịch tương lai.

    Các thành viên có thể tải lên các tài liệu song ngữ mới bằng các bấm vào nút sau đây “Tải lên”.

    Trong tương lai, “Học và Chơi” sẽ có các thêm nhiều ứng dụng, công cụ học tập và giải trí mới và hấp dẫn.

  Kính mời các thành viên trở lại thường xuyên để đóng góp và chia sẻ cùng với “Học và Chơi”. Các ý tưởng phát triển các ứng dụng “Học và Chơi” của “Thế giới chữ” xin đóng góp ở “Diễn Đàn”

THẾ GIỚI CHỮ