01 Tháng Sáu 2020
  

    Chuyên mục “Dự án” là nơi VIEGRID JSC và các thành viên của “Thế giới chữ” giao lưu cùng xây dựng các Dự án  liên quan tới ngôn ngữ.

    Trong tháng 7, VIEGRID JSC sẽ cung cấp một công cụ và môi trường để những trưởng dự án có ý tưởng sẽ tạo ra các dự án, tuyển mộ các thành viên và quản lý dự án từ xa trên phạm vi toàn cầu qua môi trường mạng. Các dự án này có thể sử dụng các tài nguyên và tiện ích của “Thế giới chữ”

     Dự án được phát triển trong chuyên mục “Dự án” có thể là các Dự án có tính cộng đồng liên quan đến “Thế giới chữ”. Tuy nhiên các dự án cá nhân, đặc biệt trong lĩnh vực biên dịch, cũng có thể sử dụng ứng dụng Quản lý Dự án trực tuyến của VIEGRID để quản lý dự án trực tuyến với các thành viên trên toàn cầu.

    Các ý tưởng dự án sẽ được post trên chuyên mục nhờ công cụ Xây dựng và quản lý dự án của VIEGRID JSC và có thể được thảo luận trên Diễn Đàn. Trước mắt VIEGRID khuyến khích hình thành dự án dịch các trang về y tế dự phòng tại website http://www.niams.nih.gov/Health_Info/default.asp dưới dạng song ngữ và các từ điển thuật ngữ

   Kính mời các thành viên của “Thế giới chữ” đóng góp các ý tưởng dự án để đóng góp cho cộng đồng cũng như khai thác các tiện ích do “Thế giới chữ” đem lại.

THẾ GIỚI CHỮ